หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมหารือแนวทางในการจัดทำหลักสูตรทวิวุฒิ ( Dual Degree)
ประชุมหารือแนวทางในการจัดทำหลักสูตรทวิวุฒิ ( Dual Degree)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-05-03 20:37:35

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายศรายุทธ ขวัญเมือง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ให้การต้อนรับหัวหน้าสาขาวิชาท่องเที่ยว  และหัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดทำหลักสูตรทวิวุฒิ ( Dual Degree) ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556