หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฮักโฮม ฮักแพง แบ่งปัน สานสัมพันธ์ลูกพระนาง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ฮักโฮม ฮักแพง แบ่งปัน สานสัมพันธ์ลูกพระนาง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-01 15:00:29

    วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารในการเข้าร่วมงาน ฮักโฮม ฮักแพง แบ่งปัน สานสัมพันธ์ลูกพระนาง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมบรรยายในหัวข้อ "การฉายฉากทัศน์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
ข้อความพูดว่า "ห่งอนาคต จารย์
ตร.นันทิยา น้อยจันทร์ ดีฝ้ายวิชาการ
ภัฎสวนสุนันทา"อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
ข้อความพูดว่า "มมขา ขา คุณภาพ
ทา"อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยิ้ม,
ห้องข่าว และ ข้อความพูดว่า
"DIR"อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ