หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนวทางการปฏิบัติตนในการเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้า
แนวทางการปฏิบัติตนในการเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้า

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-03-01 15:44:15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พบปะพูดคุยให้แนวทางการปฏิบัติตนในการเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้า โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้า ชั้นที่ 1 , 2 และ 3 เข้าร่วม ณ ห้อง 210 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร 

 เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

 Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

 Tel. 042 129 556