หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร ศรีนันทสุวัฒน์ และ นางสาวดิษณีญา พรวิเศษสิริสกุล นักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร ศรีนันทสุวัฒน์ และ นางสาวดิษณีญา พรวิเศษสิริสกุล นักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-02-28 15:23:42

✨✨ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร ศรีนันทสุวัฒน์ และ นางสาวดิษณีญา พรวิเศษสิริสกุล นักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ได้รับทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The ICBTS International Academic Multidisciplines Research ConferenceFukuoka 2023, In the theme of "International Conference on Social Sciences,Sociology, Architecture, Business, and Management in Globalization" ณ เมืองฟุกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ในระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ????????

โดยมี อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ธนดล อามาตพล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556