หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ นักศึกษาสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสเข้ารับรางวัล “สตรีนักบริหารดีเด่น”เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2566
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ นักศึกษาสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสเข้ารับรางวัล “สตรีนักบริหารดีเด่น”เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-03-13 15:27:52

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ นักศึกษาสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสเข้ารับรางวัล “สตรีนักบริหารดีเด่น”เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566  โดยมี ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ อาจารย์ประจำโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมและการจัดการและที่ปรึกษาศูนย์การศึกษาอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร  

 เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

 Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

 Tel. 042 129 556