หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุนทุนวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิศวกรสังคม
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุนทุนวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิศวกรสังคม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-02-08 13:01:21

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวนการฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย อาจารย์นภัสวรรณ คุ้มครอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และน.ส.อนุธิดา แสงใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุนทุนวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิศวกรสังคม เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคม โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สนับสนันให้นักศึกษาทำวิจัยในพื้นที่ มีการฝึกอบรม UP skill RE skill เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นวิศวกรทางสังคม โดยประชุมในรูปออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556