หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะผู้บริหาร
ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะผู้บริหาร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-02-15 12:02:13

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสามพร้าว 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ และ การจัดแสงอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ห้องข่าวอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ และ ห้องข่าวอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ และ ห้องข่าวอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ห้องข่าว