หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่​ 2/2567 ผ่านระบบออนไลน์
เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่​ 2/2567 ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-02-15 11:51:54

????วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.????

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ห้องข่าวอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 13 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง, ห้องข่าว
และ ข้อความ