หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมหารือขั้นตอนและแผนการดำเนินการการขอใช้พื้นที่ในการยกระดับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี สู่การเป็นวิทยาเขตอุดรธานี
ร่วมหารือขั้นตอนและแผนการดำเนินการการขอใช้พื้นที่ในการยกระดับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี สู่การเป็นวิทยาเขตอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-05-15 11:16:36

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ นายวิมล สุระเสน นายอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว ในการร่วมหารือขั้นตอนและแผนการดำเนินการการขอใช้พื้นที่ในการยกระดับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี สู่การเป็นวิทยาเขตอุดรธานี ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556