หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การหารือดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
การหารือดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-12-07 14:35:51

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าพบนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการหารือดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบกิจการ ในการเตรียมความพร้อมรับโอกาสสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สามารถบริหารจัดการภายใต้ความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ พร้อมรองรับทุกการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน


อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ชุดสูท และ
ห้องข่าวอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ชุดสูท และ
ห้องข่าว