หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในด้านตัวชี้วัดการประเมินตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2566
ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในด้านตัวชี้วัดการประเมินตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-04-26 09:40:44

วันที่ 25 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในด้านตัวชี้วัดการประเมินตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2566 โดยมีหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556