หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการจัดเวทีบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2566
โครงการจัดเวทีบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-05-15 10:55:39

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการจัดเวทีบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2566 และร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล โดยมี นายสุภัทร์ เล็กวิวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ เพื่อนำมากำหนดแนวทางประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556