หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การกำกับติดตามโครงการวิถีสามธรรมเส้นทางของชุมชนจังหวัดอุดรธานีสู่การสรรสร้างเยาวชนไทย ในยุควิถีชีวิตใหม่
การกำกับติดตามโครงการวิถีสามธรรมเส้นทางของชุมชนจังหวัดอุดรธานีสู่การสรรสร้างเยาวชนไทย ในยุควิถีชีวิตใหม่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-05-15 11:03:34

วันที่ 28 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ธนดล อามาตพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ร่วมประชุมพร้อมรายงานการดำเนินงาน โดยมีนายเทวฤทธิ์ ผกาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายยศศิริ แพงเวียงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต เข้ารับฟังในการกำกับติดตามโครงการวิถีสามธรรมเส้นทางของชุมชนจังหวัดอุดรธานีสู่การสรรสร้างเยาวชนไทย ในยุควิถีชีวิตใหม่ สังคมไทยไม่ทำและไม่ทนต่อคนทุจริต ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556