หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยากรฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล
วิทยากรฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-03-01 12:04:45

อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์นภัสวรรณ คุ้มครอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับเชิญจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการสร้างโอกาสรายได้ผ่านเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัลรวมทั้งเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาและสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้มีรายได้น้อยและแรงงานนอกระบบ ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556