หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมติดตามการดำเนินการในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และวิทยาลัยในสังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประชุมติดตามการดำเนินการในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และวิทยาลัยในสังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-08-31 11:37:53

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และวิทยาลัยในสังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมธนากร 2 ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ ฮอลล์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมพร้อมรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายงาน ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556