หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ
ประชุมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-09-01 14:10:20

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ โดยมี ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจำสาขาวิชา รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556