หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี"
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-05-03 20:35:19

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี"