หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-04-29 23:01:38

การถ่ายทอดการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย #มีใบประกาศ

การจัดการโลจิสติกส์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษา อุดรธานี

----------------------------------------

27 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น.

เพจ : ค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย

เพจ : กองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี
ติดตามได้ที่ 

https://fb.watch/cFRjsKvRRb/