หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าพบและหารือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
เข้าพบและหารือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-05-03 20:34:09

วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าพบและหารือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ นายเสฏธชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู และ นางสุมิตรา บุญโสดากร ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หนองบัวลำภู ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ
ผู้คนกำลังยืน