หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank)
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-05-13 14:24:07

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) ที่จะดำเนินการร่วมกับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ นายศรายุทธ ขวัญเมือง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสุรพงศ์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นายธนดล อามาตพล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และ นางสาวกานดา สารพล รักษาการหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสามพร้าว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556