หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ในการเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างภาพเคลื่อนไหวบ
อาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ในการเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างภาพเคลื่อนไหวบ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-18 17:14:18

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 อาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ในการเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนสมาร์ทโฟน"  และ "การผลิตสื่อมัลติมีเดีย (VDO) บนสมาร์ทโฟนและการใช้งานระบบจัดการข้อมูลบนสมาร์ทโฟน" ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเพื่อการซื้อขายสินค้าออนไลน์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าหรือบริการ ในการปรับตัวยุค 4.0 ตลอดจนสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556