หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ร่วมประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ร่วมประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-18 16:58:46

สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ร่วมประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำโดยอาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เข้าพบนางณภัทร อิ่มวิทยา หัวหน้าภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม โดยได้ร่วมประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่จะดำเนินการในรูปแบบบูรณาการร่วมกันด้านวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต อีกทั้งเพื่อมุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพการสอน การอบรม และประสิทธิภาพของบุคลากร อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติ ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556