หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประธานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566
ประธานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-03-30 14:43:17

วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566 

➡️ โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556