หน้าหลัก > ข่าว > > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-02-28 16:12:25

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

#ขั้นตอนการสอบสอบคัดเลือก https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/soxvsmer.pdf


#ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ TCAS https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/pxujt3ko.pdf