หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือก ของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพร ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5 G
โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือก ของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพร ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5 G

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:01:22

โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือก ของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพร ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5 G

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือก ของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพร ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5 G