หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านช่องทาง google form หรือ สแกน QR Code ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านช่องทาง google form หรือ สแกน QR Code ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-08-19 15:59:38

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านช่องทาง google form หรือ สแกน QR Code ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๖ - วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔