หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-08-19 15:54:09

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนจากสถาบันการศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้เข้าคัดเลือก โดยสถาบันการศึกษาได้ส่งเข้าร่วมคัดเลือกจากทั่วประเทศและมีจำนวนเพียง 15 สถาบัน ได้รับคัดเลือกร่วมทดสอบอบรมหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของ TAT Academyหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” (Responsible Tourism Marketing Program)

จากศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยินดีด้วยนะคะ


www.ssru.ac.th

www.udon.ssru.ac.th