หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู้วิกฤตโควิด-19 ลดค่าเทอม 20 % ในภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ) ทุกชั้นปี คืนท่าแท็บเล็ต (นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2564)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู้วิกฤตโควิด-19 ลดค่าเทอม 20 % ในภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ) ทุกชั้นปี คืนท่าแท็บเล็ต (นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2564)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-08-19 15:26:50

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู้วิกฤตโควิด-19

ลดค่าเทอม 20 % ในภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ) ทุกชั้นปี

คืนท่าแท็บเล็ต (นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2564)