หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาการท่องเที่ยว สวนนัน อุดร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สอบถามเพิ่มเติม: 042-129-556 หรือ 095-6542850
สาขาการท่องเที่ยว สวนนัน อุดร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สอบถามเพิ่มเติม: 042-129-556 หรือ 095-6542850

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-02-15 14:46:39

สาขาการท่องเที่ยว สวนนัน อุดร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สอบถามเพิ่มเติม: 042-129-556 หรือ 095-6542850

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผม
และข้อความพูดว่า
"สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ สวนนัน อุดร
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ
(เฉพาะวันอาทิตย์) ภาคปกติ
(วันจันทร์-ศุกร์) คุณสมบัติ
-มัธยมศึกษาชั้นปีที่6 วุฒิ ปวช.
หรือเทียบเท่า -กศน. เทียบเท่าวุฒิ ม.6
คุณสมบัติ -วุฒิ ปวส.
หรือเทียบเท่าอนุปริญญาตรี Suan Tourism
Sunandh & Udonthan Hospitality
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)
สอบถามเพิ่มเติม 042-129-556 หรือ
095-6542850 FACEBOOK: TOURISM&
HOSPITALITY SUAN SUNANDHA UDONTHANI SCAN
ME"