หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โควิท ทำอะไรพวกเฮาบ่ได้...ฮู้บ่..
โควิท ทำอะไรพวกเฮาบ่ได้...ฮู้บ่..

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-02-15 14:38:01

โควิท ทำอะไรพวกเฮาบ่ได้...ฮู้บ่..

เรียนออนไลน์ เพิ่มศักยภาพ
ทั้งผู้สอนและผู้เรียน
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ โดย อาจารย์เฟิร์น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ...

พร้อมทุกสถานการณ์ จัดการได้ทุกการเรียนรู้

#Dek64
#tcas64
#สวนสุนันทา

www.ssru.ac.th

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 5 คน และผม