หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำหรับน้องๆที่ พลาดจากการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
สำหรับน้องๆที่ พลาดจากการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-08-19 14:31:22

สำหรับน้องๆที่ พลาดจากการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

รอบ 1 Portfolio

รอบ 2 Quota

รอบ 3 admission

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ


ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ


❤️รอบรับตรงเพิ่มเติม เริ่ม 1ุ6 มิ.ย-11 ก.ค. 2564


สมัครด้วยตนเองทาง ID Line: rotmaylola

โทร 042-129556

080-0059265


สมัครเรียนศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอบโจทย์อนาคตการทำงาน


???? สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่


-สาการจัดการโลจิสติกส์

ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ (สำหรับผู้ที่จบ ม.6 ปวช หรือเทียบเท่า)

เสาร์ - อาทิตย์ (สำหรับผู้ที่จบ ปวส )

-สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวและบริการ

ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ (สำหรับผู้ที่เรียนจบ ม.6 ปวช ปวส หรือเทียบเท่า)

-สาขารัฐศาตร์ ภาคปกติ

แขนงการเมืองการปกครอง

แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

#เรียนที่ไหนดี

#เด็ก64

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

#ราชภัฏอันดับ1 13สมัย


www.ssru.ac.th

www.udon.ssru.ac.th