หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อยู่ดีมีแฮงร่วมแรงร่วมใจ
อยู่ดีมีแฮงร่วมแรงร่วมใจ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-08-19 14:27:39

โครงการ "อยู่ดีมีแฮง ร่วมแรง ร่วมใจ"

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ผ.ศ.ดร. ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะอาจารย์สาขารัฐศาสตร์ ลงพื้นที่หมู่ที่ 1, 7, 8, 10, 11 และ 13 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านและสำหรับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโควิด 19

โอกาสนี้ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


www.ssru.ac.th

www.udon.ssru.ac.thอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน,
ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า
"ศูนย์ดำรงธร บ้านแดง-หมู่ที่
บ้านแดง ๑๐ ตำบลบ้านแด รับเริ 1567 Oaasse
ังหวัดอุดรธานี ุขเพื่อพี่น้องประชาชน
"อยู่ มีปัญ ศูนย์ยุติธรร โครงการ I
ร่วมแรง ร่วมใ สด, สาขารัง"


อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน
และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
และผู้คนกำลังยืน