หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
  วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิ ...
2020-09-15 15:28:30
ประกาศ เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56-60
ประกาศ เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56-60เปิดจองในระบบออนไลน์วันที่ ...
2020-06-15 11:41:47
อิสระทางการศึกษาที่เราเลือกเองได้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
อิสระทางการศึกษาที่เราเลือกเองได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเปิดรับสมั ...
2020-06-15 11:39:39
อาจารย์เอกชัย สีทำมา (อาจารย์เอก) หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
อาจารย์เอกชัย สีทำมา (อาจารย์เอก)หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ"เรียนรู้จ ...
2020-05-18 15:13:44
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีแนะแนวทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีแนะแนวทางการศึกษาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีม ...
2020-03-13 16:08:59
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย#มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคมwww ...
2020-03-13 15:47:31
วันที่ 22 มกราคม 2486 เป็นวันแรกที่ใช้คำว่า "สวัสดี" เป็นคำทักทายของคนไทย แปลว่า ขอความดีความงาม จงมี แก่ท่าน
วันที่ 22 มกราคม 2486เป็นวันแรกที่ใช้คำว่า "สวัสดี" เป็นคำทักทายของคนไทย แปลว่าขอความดีควา ...
2020-02-17 13:37:58
ข่าวย้อนหลัง