หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ในการเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้ ...
2022-08-02 23:00:42
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สวนสุนันทา Freshy day and Freshy night
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สวนสุนันทา Freshy day and Freshy nightวันที่ 2 สิงหาคม ...
2022-08-02 22:41:23
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกซ้อมเตรียมการแสดงชุด “วาดฟ้อน อำนวยพร”
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกซ้อมเตรียมการแสดงชุด “วาดฟ้อน อำนวยพร” เพื่อใช้ในพิธีอภิวาทวันทา ...
2022-08-02 22:39:18
ร่วมรับฟังเสวนา "ทิศทางมหาวิทยาลัยกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562"
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมรับฟังเสวนา &quo ...
2022-08-02 22:37:03
บรรยากาศการถ่ายภาพผู้เข้าประกวดเฟรชชี่ (Freshy) ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
บรรยากาศการถ่ายภาพผู้เข้าประกวดเฟรชชี่ (Freshy) ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูน ...
2022-08-02 22:27:41
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ในการเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2022-08-02 22:22:38
เิชิญเข้าร่วมพิธีอภิวาทวันทา ปาเจราโหนตุ น้อมวันทาบูชาครู
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีอภิวาทวันทา ปาเจราโหนตุ น้อมว ...
2022-08-02 22:09:54
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความชื่นชม บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ นางสาวปณินดา เงินแก้ว นักศึกษารหัส 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความชื่นชม บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่อ ...
2022-08-02 22:06:00
ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว ได้ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจ ...
2022-08-02 22:00:06
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการการค้า ร่วมกิจกรรม MIND WAY เสริมสร้างความกำลังใจพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการการค้า ร่วมกิจกรรม MIND WAY เสริมสร้างความกำลังใจพร้อมแบ่งปันประสบกา ...
2022-08-02 21:57:30
ข่าวย้อนหลัง