หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมหารือทิศทางการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ
วันที่ 22 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังห ...
2022-01-22 13:23:59
ร่วมประชุมพร้อมทั้งนำเสนอร่างรายละเอียดขอบเขตข้อกำหนดของงานการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลำภูอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 21 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังห ...
2022-01-22 09:41:45
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
วันที่ 20 มกราคม 2565 คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใ ...
2022-01-21 17:04:40
ประชุมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังห ...
2022-01-21 17:01:34
เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสุภัทร์ เล็กวิวัฒน์ เนื่องในโอกาสการดำรงตำแหน่งนายกองค์บริหารส่วนตำบลสามพร้าวคนใหม่
วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังห ...
2022-01-21 16:58:15
กิจกรรมสวนสุนันทาออนทัวร์
วันที่ 19 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมสวนสุน ...
2022-01-19 16:17:37
เข้าแนะแนวให้ความรู้แนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
วันที่ 19 มกราคม 2565 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษ ...
2022-01-19 16:18:36
ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ เพื่อการจัดทำโครงการยกระดับรายได้ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
วันที่ 18 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบห ...
2022-01-19 09:58:18
ข่าวย้อนหลัง