หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เราทำความดีด้วยหัวใจ" กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว
วันนี้ช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบ ...
2024-07-01 09:47:10
โครงการ เปิดถ้ำสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ...
2024-06-18 15:51:32
พิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา" วันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖๗
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์อยู่   วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัย ...
2024-06-04 14:12:34
การบริการวิชาการแก่ชุมชน
การบริการวิชาการแก่ชุมชน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูน ...
2024-06-04 14:05:11
วันคล้ายวันทิวงคตสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (๓๑ พฤษภาคม)
วันนี้ช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหา ...
2024-06-04 13:47:02
ข่าวย้อนหลัง