Home > News > News > Mr. Wisit Kangdej (P'Bank), a trade management student, was selected by the establishment. to join the Tao Kae Noi project as one team taking care of a 7-Eleven store, equivalent to being a store owner
Mr. Wisit Kangdej (P'Bank), a trade management student, was selected by the establishment. to join the Tao Kae Noi project as one team taking care of a 7-Eleven store, equivalent to being a store owner

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-12-05 10:06:57

"ความสำเร็จไม่ต้องการเวลา เรียนพร้อมฝึกประสบการณ์ก็เป็นผู้บริหารขององค์กรได้" 

ปรับมือดังๆ  ให้กับ ????????????????

นาย วิศิษฐ์ กางเดช ( พี่แบงค์ ) นักศึกษาสาขาการจัดการการค้าได้รับการคัดเลือกจากสถานประกอบการ ให้เข้าร่วมโครงการเถ้าแก่น้อยเป็นหนึ่งทีมดูแลร้าน 7-Eleven เทียบเท่ากับเป็นเจ้าของร้าน ต้องดูแลผลกำไร-ขาดทุน 

สามารถตัดสินใจหน้างานได้ มีความรับผิดชอบ 100% เป็นโครงการที่คัดสรรคนคุณภาพเพื่อมาเป็นผู้นำองค์กรภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

#สาขาการจัดการการค้า????????????

#SSRU

#สวนสุนันทา

#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี2566

#เรียนจบแล้วบรรจุงานทันที

#สวนสุนันทา #ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556