Home > News > News > congratulate Miss Disaneeya Pornwisesirisakul political science student Suan Sunandha Rajabhat University Udon Thani Education Center On the occasion of receiving the second runner-up Miss Grand Udon Thani 2023
congratulate Miss Disaneeya Pornwisesirisakul political science student Suan Sunandha Rajabhat University Udon Thani Education Center On the occasion of receiving the second runner-up Miss Grand Udon Thani 2023

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-25 15:44:00

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี แสดงความยินดีกับ นางสาวดิษณีญา พรวิเศษสิริสกุล นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 มิสแกรนด์อุดรธานี 2023

#สวนสุนันทา #ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556