Home > News > > Open for new students Academic year 2022
Open for new students Academic year 2022

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 11:40:01

Tcas'65 รอบ 1 (Portfolio) 

เริ่ม 1 ตุลาคม - 2564 - 7 มกราคม 2565


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  

3 สาขาวิชา ได้แก่ 

1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร โทร. 042-129-556

หรือ 080-005-9265 (คุณรลิตา)