Home > News > News > Welcome to the logistics family.
Welcome to the logistics family.

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-05-25 12:53:23

???? ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวโลจิสติกส์นะคะ ????

????ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

????ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์)

????ภาคปกติ (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

????ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)

มาเป็นครอบครัวโลจิสติกส์ด้วยกันนะคะ

#เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

#CLS_SSRU_UDON