Home > News > News > Round 3 (Admission 1-2) has arrived.
Round 3 (Admission 1-2) has arrived.

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-05-25 12:23:19

รอบ 3 (Admission 1-2) มาแล้วนะคะ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปริญญาตรี

- ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ (ม.6,ปวช.,กศน.)

- ภาคปกติ เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ (ปวส เทียบโอน)

- ภาคพิเศษ เรียน วันอาทิตย์วันเดียว

รับสมัครจำนวนจำกัด กลุ่มละ 40 ที่นั่ง ด่วน!!!

สนใจสอบถามได้ที่ 042-129556, 080-0059265, 092-4155084, 0806622283

เว็บไซต์ : www.udon.ssru.ac.th

แฟนเพจ : https://www.facebook.com/cls.ssru.udonthani

https://www.facebook.com/ssruudonthan