Home > News > News > ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-01-15 14:58:13

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังแฮปปี้ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

กว่า 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงครองราชย์ พระองค์ได้ทรงงานและบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ รวมทั้งทรงก่อตั้งโครงการต่างๆ มากมาย ทั้งยังทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่พสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน

แม้ในช่วงพระชนมายุกว่า 60 พรรษา พระองค์ก็ยังคงทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทั้งที่เป็นวัยซึ่งคนส่วนใหญ่เกษียณอายุจากการทำงานแล้ว   

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ยังแฮปปี้จึงขอรวบรวมพระราชกรณียกิจและโครงการต่างๆ ที่ทรงทำในช่วงปลายพระชนม์ชีพ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ในฐานะทรงเป็นแบบอย่างแก่พวกเราทุกคนมา ณ ที่นี้