Home > News > News > Training in the middle generation researcher potential development project Fiscal year 2023 to train the potential of middle model researchers.
Training in the middle generation researcher potential development project Fiscal year 2023 to train the potential of middle model researchers.

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-25 15:41:10

คณาจารย์สาขาการจัดการการค้า เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่ออมรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต้นแบบรุ่นกลาง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างแผนบูรณาการวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ระดับสูง ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

#สวนสุนันทา #ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556