Home > News > News > Survey the area for the project to raise the community income. in the municipality of Nong Bua Lamphu Nong Bua Lamphu Province
Survey the area for the project to raise the community income. in the municipality of Nong Bua Lamphu Nong Bua Lamphu Province

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 15:01:11

สำรวจพื้นที่ เพื่อการจัดทำโครงการยกระดับรายได้ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 12 มกราคม 2565ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมผู้บริหาร ลงสำรวจพื้นที่ เพื่อการจัดทำโครงการยกระดับรายได้ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู