Home > News > News > a meeting to discuss the determination of follow-up and evaluation guidelines Nong Bua Lamphu Municipality Development Plan
a meeting to discuss the determination of follow-up and evaluation guidelines Nong Bua Lamphu Municipality Development Plan

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 11:34:43

ประชุมหารือกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีร่วมประชุมกับสำนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู