Home > News > News > SSRU SMART IDOL 2023???????? ???? Best Dressed Award
SSRU SMART IDOL 2023???????? ???? Best Dressed Award

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-01 14:52:43

SSRU SMART IDOL 2023????????


????รางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ