Home > News > > ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-10-30 15:38:30

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 

ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

ดาวน์โหลดไฟล์ ได้ที่นี้ >>  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio).pdf