Home > News > > สาขารัฐศาสตร์​ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง​ ระบบปกติ
สาขารัฐศาสตร์​ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง​ ระบบปกติ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-11-13 20:30:53

#TCAS65 รอบที่1 Portfolio

#สาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ระบบปกติ

  รับจำนวนจำกัด

 กู้ กยศ.ได้ตามสิทธิ์

 สามารถเรียนจบได้ใน 3 ปี

 เรียนหลักสูตรมาตรฐาน  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับ 1 นานถึง 14 ปีซ้อน

 เรียนใกล้บ้าน มีระบบออนไลน์ช่วยในการเรียน

 สอบถามรายละเอียด หรือ สมัครด้วยตนเองในระบบ TCAS แล้วเลือก รหัส  3491 

สมัครได้เลยที่

www.ssru.ac.th

042-129556

080-0059265