Home > News > News > Summary of the score table SSRU UDON E-SPORT TOUNAMENT
Summary of the score table SSRU UDON E-SPORT TOUNAMENT

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-05-03 20:31:36

สรุปตารางคะแนน SSRU UDON ESPORT TOUNAMENT ทีมที่ผ่านเข้ารอบและได้ไปเล่นต่อในรอบออฟไลน์ ได้แก่

1.USE UDON   

2.Want To Fight 

3.MIJIMILK   

4.Pussycat

การแข่งขัน ROV ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

แข่งขันแบบเก็บ คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 4 อันดับจะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบออฟไลน์ ที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565