Home > News > News > Update SSRU UDON ESPORT TOUNAMENT SCOREBOARD
Update SSRU UDON ESPORT TOUNAMENT SCOREBOARD

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-05-03 20:30:40

อัพเดท ตารางคะแนน SSRU UDON ESPORT TOUNAMENT การแข่งขัน ROV ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

แข่งขันแบบเก็บ คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 4 อันดับจะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบออฟไลน์ ที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565