Home > News > News > New undergraduate students for academic year 2022
New undergraduate students for academic year 2022

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-05-03 20:29:51

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ม.6,ปวช. และ กศน. 

เรามอบทุนการศึกษากว่า 60,000 บาท ตลอดหลักสูตร  สาขาการจัดการโลจิสติกส์   

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  เรียนเพียง 3 ปีครึ่ง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  

ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์  

 มีกองทุนให้กู้เรียน กยศ. 

พิเศษแบบนี้ มาเรียนด้วยกันนะคะ  

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

???? 097-4795497 , 080-6622283 , 091-5542828